حوزه ریاست

محمد علی کرمی : رئیس واحد
محمد علی کرمی : رئیس واحد
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
محمد علی کرمی شیمی آلی دکتری تخصصی
دکتر محمد علی کرمی، متولد ۱۳۵۸ با مرتبه علمی استادیار، دارای دکتری تخصصی در رشته شیمی – گرایش آلی می باشد که با سوابق درخشان علمی، فرهنگی و پژوهشی که در زیر آمده است، مسئولیت ریاست واحد دره شهر را بر عهده دارد.
وی تحصیلات خود را در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه مازندران با درجه عالی سپری کرده است و از سال ۱۳۸۴ به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منسوب شده است.
چاپ بیش از ۱۰ مقاله ISI ، بیش از ۱۰ مقاله پژوهشی، حضور و ارائه در بیش از ۳۰ همایش تخصصی داخلی، ارائه ۳ طرح پژوهشی و تدریس بسیاری از دروس تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کارنامه وی دیده می شود.
سوابق تحصیلی
مدرک رشته گرایش فارغ التحصیل محل تحصیل نمره پایان نامه
کارشناسی شیمی محض ۱۳۸۱ دانشگاه ایلام
کارشناسی ارشد شیمی آلی ۱۳۸۳ دانشگاه مازندران ۱۹/۸۱
دکترای تخصصی شیمی آلی ۱۳۸۸ دانشگاه مازندران درجه عالی
فعالیت و سوابق کاری
استادیار و عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام از سال ۱۳۸۴ تا کنون
تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه علمی کاربردی واحد کیاکلا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ و همچنین دارای مجوز تدریس در واحدهای علمی کاربردی
تدریس در گروه شیمی دانشگاه مازندران سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷
تدریس در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران در سال ۱۳۸۷
تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه ایلام از سال ۱۳۸۹
تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه ایلام از سال ۱۳۸۹
مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
مسوول کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
دبیر شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
نماینده کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
فعالیت های فرهنگی-سیاسی
عضو فعال بسیج اساتید از سال ۸۴ تا کنون
عضو حلقه صالحین بسیج در دانشگاه
عضو فعال بسیج پایگاه دستغیب شهرستان دره شهر
عضو عادی بسیج دانشجویی در دوران کارشناسی و ارشد
کارگاه های آموزشی
تعلیم و تربیت ۱
تعلیم و تربیت ۲
تعلیم و تربیت ۳
کارگاه روش تدریس و تحقیق
کارگاه فن ترجمه
افتخارات پژوهشی
پژوهشگر برتر گروه علوم و پایه در سال ۹۲
نفر دوم پژوهشی گروه علوم و پایه در سال ۹۱
عضو کمیته علمی نخستین همایش نانو شیمی – واحد کرمانشاه
عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی و مهندسی شیمی – واحد کرمانشاه- آذر ۹۲
سوابق علمی
مقالات ISI
۱ Copper-catalyzed etherfification of aryl iodides using KF/Al2O3: an improved protocol Synlett, 2005, 1101-1104.
۲ Copper-catalyzed N-arylation of diazoles with aryl bromides using KF/Al2O3: an improved protocol Terahedron Lett., 2006, 47, 5203-5205
۳ Highly Efficient Copper Catalyzed Formation of N-Aryl diazoles Using KF/Al2O3 Synlett, 2006, 2124-2126.
۴ N-arylation of NH-heterocycles with aryl bromides and aryl iodides using CuI and KF/Al2O3 J. Herocyclic Chem., Vol. 45, 2009, pp. 1815–۱۸۱۸٫
۵ Copper-catalysed N-arylation of arylsulfonamides with aryl bromides and aryl iodides using KF/Al2O3 J. Chem. Sci., Vol. 122, No. 2, March 2010, pp. 143–۱۴۸٫
۶ Copper-Catalyzed Coupling of Aryl Halides with Terminal Alkynes in the Presence of KF/Al2O3 Synthetic Communications, 2010, 40, 282–۲۸۸٫
۷ Synthesis of Diaryl Ethers through the Copper-Catalyzed Arylation of Phenols with Aryl Iodides Using KF/Al2O3 Synthetic Communications, 2008, 38, 3023–۳۰۳۱,
۸ One-pot Synthesis of 2-Alkylthio-1,3,4-oxadiazole and Bis-(1,3,4-oxadiazole-2-yl)thio alkylDerivatives from Acid Hydrazides and CS2 Asian Journal of chemistry. 2013, Vol. 25 (9), pp. 4939 – ۴۹۴۲٫
۹ Study of enzymatic degradation and water absorption of composites carboxymethyl cellulose and poly (ε-caprolactone) containing SiO2 nanoparticle by cellulose Journal of Environmental Science and Health, Part A 2013, 48, 1516–۱۵۲۱٫
۱۰ CuI-Catalyzed, Symmetrical Diaryl Sulfides Synthesis from Aryl Halides in the Presence of KF/Al2O3: Using of Thiourea and Thiosemicarbazide and as Sulfur Donor Sources Letters in Organic Chemistry, 2013, 10, 622-625.
مقالات علمی-پژوهشی و ISC
۱ Synthesis of γ-dispiro-iminolactones using bromo substituted α-dicarbonyl phenanthraquinone Organic Chemistry an Indian Journal, 2012, 8(10), 403-406.
۲ Kinetics and thermodynamics studies of acetic acid adsorption from aqueous solution by peels of banana Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 1 (1), pp. 001 – 007 September, 2012.
۳ Study of Enzymatic Degradation and Water Absorption of Thermoplastic Cellulose-Clay Nanocomposites Journal of Chemical Science and Technology, Oct. 2012, Vol. 1 Iss. 3, PP.70-73.
۴ Enzymatic degradation of nanocomposites poly(ε-Caprolactone) and starch containing sodium montmorillite clay by amyloglucosidase and α-amylase environmental science and indian journal, 7(11), 2012 [425-429].
۵ Solvent-free synthesis of β-hydroxysulfides on the surface of neutral alumina Iranian Journal of Organic Chemistry Vol. 4, No. 4 (2012) 935-938.
۶ Adsorption study on orange peel: Removal of mercury (II) and chromium (III) from aqueous solution, Chemical Technology an Indian journal, Vol. 8 (1), pp. 11 – ۱۶, ۲۰۱۳٫
۷ Adsorption study on pomegranate peel: Removal of Ni2+ and Co2+ from aqueous solution Inorganic Chemistry an Indian Journal (ICAIJ) 2013, 8(3), 69-73.
۸ Oxidative deprotection of trimethylsilyl and tetrahydropyranyl ethers, acetals and ketals with N,N.-dibenzyl-1,4-diazoniabicyclo [2.2.2] octane peroxodisulfate under non-aqueous conditions Organic Chemistry An Indian Journal, 2013, 9, 463-468.
۹ Adsorptive Removal of Co2+ and Ni2+ by Peels of Banana from Aqueous Solution, Universal Journal of Chemistry 1(3): 90-95, 2013.
همایش ها، سمینارهای داخلی و بین المللی
۱ Formation of aryl-oxygen bond using CuI as catalyst and KF/Al2O3 یازدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۳ دانشگاه صنعتی اصفهان
۲ Synthesis of phenacetin and m-acetamidobenzotrifluoride by Copper-Catalyst and KF/Al2O3 یازدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۳ دانشگاه صنعتی اصفهان
۳ Formation of N-aryl diazoles Using Copper-Catalyst and KF/Al2O3 دوازدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۴ دانشگاه اهواز
۴ Formation of carbon-carbon bond Using Copper-Catalyst and KF/Al2O3 دوازدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۴ دانشگاه اهواز
۵ ۲,۶-Dicarboxypyridinium Bromochromate: A Mild, Selective and Efficient Oxidant under Solvent-free Conditions سیزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۵ همدان
۶ N-Arylation of Pyrrole and Indole Using Copper Catalyst and KF/Al2O3 سیزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۵ دانشگاه همدان
۷ Formation of Carbon-Nitrogen Bond Using Copper Catalyst and KF/Al2O3 سیزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۵ دانشگاه همدان
۸ Formation of carbon-carbon bond using copper catalyst and KF/Al2O3 سیزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۵ دانشگاه همدان
۹ N-Arylation of Aryl-Sulfonamides with Aryl Bromides and Aryl Iodides using copper catalyst and KF/Al2O3 همایش بین المللی کاتالیست، ۱۳۸۶ دانشگاه شهید بهشتی تهران
۱۰ Formation of Aryl-Sulfur Bonds by Copper Catalyst and KF/Al2O3 همایش بین المللی کاتالیست، ۱۳۸۶ دانشگاه شهید بهشتی تهران
۱۱ C-Arylation of Terminal Alkynes with Aryl Halides in the Presence of KF/Al2O3 and CuI چهاردهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۶ دانشگاه زابل
۱۲ Synthesis of some new N-Fluorenyl and Fluorenonyl Sylfonamides Derivatives and the Study of their Antibacterial Activity پانزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۷ دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۳ سنتز (۱،۴ دی بنزیل) ۱،۴ دیازونیا بی سیکلو ]۲،۲،۲[ اکتان پراکسو دی سولفات بعنوان واکنشگر جدید و ملایم برای اکسیداسیون الکلها، تری متیل سیلیل اترها، تترا هیدرو پیرانیل اترها بوسیله این واکنشگر همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی-۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
۱۴ N-Arylation of oxindole using copper catalyst and KF/Al2O3 شانزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۸ دانشگاه زنجان
۱۵ Copper catalyst N-Vinylation of NH-heterocycles in the presence of KF/Al2O3 شانزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۸ دانشگاه زنجان
۱۶ Removel of basic dye from aqueous solution using pine leave as non-conventional low-cost adsorbents پزوهش های نوین در شیمی و کاربردهای آن- ۱۳۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
۱۷ Synthesis of N-aryl isatn derivatives using CuI and KF/Al2O3 هفدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- ۱۳۸۹ دانشگاه مازندران
۱۸ Study on sulphur removal from food-grade hexane used in production of vegetable oils using activated nickel catalyst نخستین همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی- ۱۳۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۱۹ N,N’-dibenzyl-1,4-diazonia bicyclo [2,2,2] octane dichloroiodate (DBDABCODCI): a new reagent for iodination of activated aromatic compounds همایش ملی شیمی- آذرماه ۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
۲۰ Na-promoted cleavage of diorganyl disulfides: one-pot efficient synthesis of diorganyl sulfides همایش ملی شیمی- آذرماه ۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
۲۱ An efficient one-pot method for synthesis of 2-alkylthio-1,3,4-oxadiazole derivatives from acid hydrazides پانزدهمین کنفرانس شیمی – شهریور ۹۰- دانشگاه بوعلی سینا همدان
۲۲ One-pot and chemoselctive synthesis of new 2-phenylamino-5-alkylthio-1,3-4-thiadiazole derivatives from phenylthiosemicarbazide and CS2 پانزدهمین کنفرانس شیمی – شهریور ۹۰- دانشگاه بوعلی سینا همدان
۲۳ استفاده از کاتالیزور نیکل فعال شده برای حذف گوگرد از هگزان مورد استفاده در استخراج روغن خوراکی اولین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی کاربردی- اسفند ماه ۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
۲۴ مطالعه واکنش های ریفورمینگ متانول با بخار آب با استفاده از نانو کاتالیست های نیکل تهیه شده از منابع قابل بازیافت اولین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی کاربردی- اسفند ماه ۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
۲۵ Iodination of 1,3-dicarbonyl compounds by N,N’-dibenzyl-1,4-diazonia bicyclo [2.2.2] octane dichloroiodate (DBDABCODCI) نوزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- شهریور ماه ۱۳۹۱ دانشگاه رفسنجان
۲۶ Starch Conjugated with Histidine as New Nanocarrier for Drug Delivery Systems نوزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- شهریور ماه ۱۳۹۱ دانشگاه رفسنجان
۲۷ Synthesis of γ-Dispiro-iminolactones using bromo substituted α- dicarbonyl phenanthraquinone نوزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- شهریور ماه ۱۳۹۱ دانشگاه رفسنجان
۲۸ Copper- catalyzed Direct Synthesis of Symmetrical diaryl sulfides via reaction of Thiosemicarbazide and aryl halides نوزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- شهریور ماه ۱۳۹۱ دانشگاه رفسنجان
۲۹ Synthesis of Symmetrical diaryl sulfides by the reactions of Thiourea and aryl halides in the presence of CuI نوزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران-شهریور ماه ۱۳۹۱ دانشگاه رفسنجا ن
۳۰ Iodination of aryl amines using N,N’-dibenzyl-1,4-diazonia bicyclo [2,2,2] octane dichloroiodate under solvent free conditions اولین همایش ملی علوم شیمی و مهندسی شیمی ایران- بهمن ماه ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
۳۱ ۱,۲-alkoxy iodination of alkenes by N,N’-Dibenzyl-1,4-diazonia bicycle [2,2,2] octan dicholoroiodate اولین همایش ملی علوم شیمی و مهندسی شیمی ایران- بهمن ماه ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
۳۲ Synthesis of 1,4-dhydropyridine derivatives through Hantzsch reaction catalyzed by benzyltriphenyl phusphonium chloride سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین، موسسه آموزش عالی جامی- آبان ۹۲
۳۳ Coiodination of alkenes by benzyltriphenylphosphonium dichloroiodate نخستین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی – آذر ماه ۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۳۴ Synthesis of 3,4-dihydropyrimidin- 2(1H)-thiones using BTPPC بیست و یکمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران- اسفند ماه ۱۳۹۲ دانشگاه ایلام
طرح های پژوهشی
۱ سنتز (۱،۴ دی بنزیل) ۱،۴ دیازونیا بی سیکلو ]۲،۲،۲[ اکتان پراکسو دی سولفات بعنوان واکنشگر جدید و ملایم برای اکسیداسیون الکلها، تری متیل سیلیل اترها، تترا هیدرو پیرانیل اترها بوسیله این واکنشگر
۲ استفاده از بافت گیاهی به عنوان جاذب ارزان قیمت برای حذف آلاینده های رنگی از پساب های صنعتی در یکی از مراکز صنعتی شمال کشور
۳ بررسی عملی حذف گوگرد از حلال هگزان مورد استفاده در تهیه روغن های خوراکی با استفاده از کاتالیزور نیکل فعال شده
تالیف و ترجمه
۱ عصر نانو : فناوری نانو چگونه آینده ما را تغییر می دهد؟
۲ مجموعه نام و مکانیسم واکنش های آلی
تدریس
راهنمایی و مشاوره ده ها مورد دانشجویان کارشناسی ارشد
شیمی عمومی ۱
شیمی عمومی ۲
شیمی آلی ۱
شیمی آلی ۲
شیمی آلی ۳
شیمی دارویی
سنتز ترکیبات آلی
شیمی آلی پیشرفته-ارشد
آزمایشگاه شیمی عمومی
آزمایشگاه شیمی آلی ۱
آزمایشگاه شیمی آلی ۲
درس و آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
شیمی فیزیک آلی
کاربردطیف سنجی در شیمی آلی
شیمی ترکیبات هتروسیکل
شیمی آلی (ویژه دانشجویان کشاورزی و مهندسی)
راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
راهنمایی و مشاوره ده ها مورد دانشجویان کارشناسی ارشد