عمار دارا

دانشجویان گرامی، می توانند فایل های مربوط به دروس نیمسال جاری را از آدرس های زیر دریافت کنند.

اسلایدهای درس ذخیره و بازیابی اطلاعات:

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اسلایدهای درس برنامه سازی پیشرفته ۲:

مبانی برنامه نویسی(#C) – مقدمه

مبانی برنامه نویسی(#C) – فصل اول

مبانی برنامه نویسی(#C) – فصل دوم

مبانی برنامه نویسی(#C) – فصل سوم

مبانی برنامه نویسی(#C) – فصل چهارم

اسلایدهای درس مباجث ویژه:

نظریه زبان ها و ماشین – مقدمه

نظریه زبانها و ماشین – فصل اول – بخش ۱

نظریه زبانها و ماشین – فصل اول – بخش ۲

نظریه زبانها و ماشین – فصل اول – بخش ۳

نظریه زبانها و ماشین – فصل اول – بخش ۴

**تمرین همراه با جواب – سری اول**

 

اسلایدهای درس معماری کامپیوتر:

معماری کامپیوتر – فصل اول

معماری کامپیوتر – فصل دوم(بخش اول)

معماری کامپیوتر – فصل دوم(بخش دوم)

جزوه درس طراحی الگوریتم ها:

جزوه درس طراحی الگوریتم ها ( منبع فرعی)

 

جزوه درس پایگاه داده ها ( ایجاد بانک های اطلاعاتی):

جزوه درس پایگاه داده ها

 

جزوه درس ساختمان داده ها( به زبان پاسکال)

جزوه ساختمان داده ها

جزوه درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

جزوه درس – نسخه پاورپوینت

جزوه درس – نسخه PDF