بیست و ششم مرداد سالروز ورود غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را به امت شهید پرور و همه آزادگان تبریک می گوییم

۲۶ مرداد سالروز ورود غرورآفرین  آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را به امت شهید پرور و همه آزادگان تبریک می گوییم

ادامه

آغاز ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت نام و انتخاب رشته پذیر دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی. ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو بر اساس

ادامه