نتایج تکمیل ظرفیت بدون آزمون کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیم‌سال دوم دانشگاه آزاد اعلام شد

تایج تکمیل ظرفیت دوره کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد بر روی سامانه azmoon.org قرارگرفت. 🔹پذیرفته شدگان می‌توانند

ادامه