امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد

دکتر محمد میرزایی حیدری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام: با توجه به تاکید رئیس ستاد کرونای استان و استانداری ایلام و درخواست والدین

ادامه

دریافت جزوات درسی – دانشجویان رشته کامپیوتر

دانشجویان مجترم رشته کامپیوتر که با استاد دارا درس اخذ نموده اند، برای دریافت فایلهای دروس و اسلایدهای جلسات،  اینجا  را کلیک نمایند.

ادامه