برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در واحد دره شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر، در زمینه های مختلف آموزشی و کاربردی، اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت می کند. دانش آموزان، دانشجویان،

ادامه