پیام تبریک دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به مناسبت روز کارمند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، متن پیام بدین شرح است: “بسمه تعالی” خدا را شاکریم که فرصتی دست داد تا روز کارمند

ادامه